axon2

Legfrissebb híreink

Ezúton értesítjük, hogy az MNB honlapján elhelyezésre került az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltozatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatványok internetes elérhetősége.


http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/nyomtatvanyok

http://mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

6. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez
TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL
deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk a 2014. XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy tekintettel arra, hogy a pénzügyi intézményünk a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában a 2014. XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett az elszámolást 2015. március 1. napja és 2015. április 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.
AXON Pénzügyi és Lízing Zrt.

7. melléklet az 58/2014. (XII. 17) MNB rendelethez
TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL
forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk a 2014. XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy tekintettel arra, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában pénzügyi intézményünk a 2014. XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett az elszámolást 2015. augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.
AXON Pénzügyi és Lízing Zrt.

Elszámolási és forintosítási információk

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. szeptember 18. napján a Magyar Nemzeti Bank honlapján aktualizálásra került a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti „Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól”.( https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf )

A Tájékoztató a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ honlapján, a Kapcsolódó fájlok között érhető el: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/hitel-lizing/hitelfelvetel

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetőségének pontos megjelölése: http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok

A Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetőségének pontos megjelölése: http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok

Fogyasztói elszámolási tájékoztató letöltése
5. számú melléklet a 2014-es MNB rendelethez

Az elszámolás tárgyában küldött tájékoztató levelek postára adásának időpontja: 2015. április 29. tértivevényes postai küldeményként. A tájékoztató az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet 3. § szerint az AXON Pénzügyi és Lízing Zrt. a 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségének az 5. számú melléklet szerinti tartalommal és formában tett eleget.